Radi provjere i usklađivanja podataka na kandidacijskim listama i kandidaturama s podacima u registru birača i registru udruga, radi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ured države uprave u Požeško-slavonskoj županiji, odnosno službenici koji rade na poslovima registra birača i registra udruga,

      radit će 15. travnja 2019. (ponedjeljak) do 24 sata na lokaciji

      Matični ured Požega, Matije Gupca 6, Požega (tel.034/290-175) ,

te za Ispostavu Pakrac  na lokaciji Ispostave, Trg bana Jelačića 18, Pakrac (tel.034/440-430).