Obavijest o sprečavanju sukoba interesa - 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - za 2017. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - stanje 31.12.2017

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - stanje 13.10.2017

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - stanje 13.04.2017

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - stanje 14.10.2016

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - stanje 18.04.2016

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - stanje 20.10.2015

 Obavijest o sprečavanju sukoba interesa - 2017.

 Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

 Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - stanje 20.04.2015

 Registar ugovora o javnoj nabavi

Odluka o dopuni odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova

 Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova

 Odluka o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti - Izvan snage

 

Planovi nabave


Plan nabave za 2019. godinu


 Plan nabave za 2018. godinu


Izmjena plana nabave za 2017. godinu II

Izmjena plana nabave za 2017. godinu I

 Plan nabave za 2017. godinu


 Izmjena plana nabave za 2016. godinu I

 Plan nabave za 2016. godinu


 Izmjena plana nabave za 2015. godinu III

 Izmjena plana nabave za 2015. godinu II

 Izmjena plana nabave za 2015. godinu

 Plan nabave za 2015. godinu


 Plan nabave za 2014. godinu

 Izmjena plana nabave za 2014. godinu

 Izmjena plana nabave za 2014. godinu II

 Izmjena plana nabave za 2014. godinu III


 Plan nabave za 2013. godinu


 Plan nabave za 2012. godinu

 Izmjena plana nabave za 2012. godinu

Info

Adresa: Županijska 11, 34000 Požega

Centrala: 034/290-100

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak  07:00 - 15:00

MB:  01543261

OIB: 25130129042

Pronađite nas na karti

Korisne poveznice