SJEDIŠTE UREDA

Županijska 11, 34000 POŽEGA

Portirnica i tel. centrala: 034/290-100

Olivera Baričević, dipl.iur., predstojnica Ureda                           

Telefon: 034/290-152

Telefax: 034/290-104   

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 

Renata Tajs, dipl.iur., voditeljica Službe

Telefon: 034/290-150

Telefax: 034/290-104

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel za gospodarstvo

Anita Đimoti-Došen, dipl.iur., voditeljica Odjela  

Telefon: 034/290-130

Telefax: 034/290-104

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt telefoni: 034/290-166, 034/290-130

Kontakt e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Valentina Krpan, mag.iur., voditeljica Službe

Telefon: 034/290-170

Telefax: 034/290-127

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel za  žrtve rata

Martina Šega, mag.oec., voditeljica Odjela                                          

Telefon: 034/290-168

Telefax: 034/290-127

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel za prosvjetu, kulturu, rad, zdravstvo i socijalnu skrb

Dario Paić, spec.publ.adm., voditelj Odjela

Telefon: 034/290-167

Telefax: 034/290-127

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Blagojka Leko, prof., sportska inspektorica

Telefon: 034/290-128

Telefax: 034/290-128

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU 

Antonija Jurković, dipl.iur. voditeljica Službe      

Telefon: 034/290-112

Telefax: 034/290-117  

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel za opću upravu

Zrinka Šuman, dipl.iur. voditeljica Odjela

Telefon: 034/290-144

Telefax: 034/290-117

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Milan Matijević, dipl.iur. upravni inspektor

Telefon: 034/290-103

Telefax: 034/290-117

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel za osobna stanja građana, matičarstvi i registar birača

 

Matični uredi

- MU Požega       034/290-187 (prijem stranaka)

                        034/290-184 

                        034/290-185

                        034/290-186

                        e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

                        034/290-176 (Telefax)

                        034/290-175  (registar birača)

                        e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- MU Pleternica          034/251-185

- MU Kutjevo             034/255-092

- MU Čaglin               034/221-261

- MU Velika                034/233-219

- MU Brestovac          034/241-171

- MU Jakšić                034/257-141

- MU Pakrac              034/440-406

                               034/440-430  (popisi birača)

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- MU Lipik                   034/421-488

 

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

voditelj Službe

Telefon: 

Telefax: 

e-mail: 

Odjel za materijalno-financijske poslove, poslove javne nabave i uredsko poslovanje

Ljiljana Puss, dipl.oec., voditeljica Odjela                                            

Telefon: 034/290-156

Telefax: 034/290-104

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel za ljudske potencijale, informatičke i pomoćno-tehničke poslove

voditelj Odjela

Telefon:

Telefax:

e-mail: 

 

ISPOSTAVA U PAKRACU 

Trg bana Josipa Jelačića 18

Portirnica i tel.centrala: 034/440-444

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Brankica Ivandić, dipl.oec., voditeljica  Ispostave 

Telefon: 034/440-408

Telefax: 034/440-438

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odsjek za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

voditeljica Odsjeka: Brankica Ivandić, dipl.oec.

Kontakt telefoni: 034/440-408, 034/440-409

Kontakt e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Odsjek za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove

voditelj Odsjeka: Dario De Zan, prof.           

Telefon: 034/440-414

Telefax: 034/440-438

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Matični ured u Pakracu   034/440-406

                                  034/440-430 (popisi birača)

Matični ured u Lipiku      034/421-488

Info

Adresa: Županijska 11, 34000 Požega

Centrala: 034/290-100

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak  07:00 - 15:00

MB:  01543261

OIB: 25130129042

Pronađite nas na karti

Korisne poveznice