Antonija Jurković, dipl.iur., voditeljica Službe

tel. 034/290-112

fax. 034/290-117

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel za osobna stanja građana, matičarstvo i registar birača

tel.

fax.

e-mail:

Odjel za opću upravu

Zrinka Šuman mag.iur. voditeljica Odjela

tel. 034/290-144

fax. 033/290-117

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

         Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina i ovjera statuta koordinacija vijeća nacionalnih manjina, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

U području opće uprave Ured državne uprave obavlja upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove, koji se odnose na:

– promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama; vođenje državnih matica, vođenje registra životnog partnerstva i vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, te izdavanje dokumenata iz istih, verifikaciju upisa u elektroničkom obliku (drugi primjerak državnih matica), pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske;

– vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje registra birača, ažuriranje registra birača, te izdavanje potvrda iz istog;

– osnivanje, registraciju, pravni položaj i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje Zbirke isprava udruga, te izdavanje potvrda iz istih; provođenje postupka likvidacije udruga; provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga; obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuju udruge;

– traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za novoupisane udruge u registar udruga, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a, te traženje poništenja istog; traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za nove upise u knjigu državljana, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a, te traženje poništenja istog;

- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica izabranima s liste grupe birača, sukladno Pravilniku o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača, te davanje podataka na zahtjev nadležnih tijela

– provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju;

– davanje podataka iz evidencije nadležnim službama;

– ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa u skladu s posebnim propisima.

Ured državne uprave obavlja i druge poslove iz područja opće uprave koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

U Službi za opću upravu ne ustrojavaju se odjeli kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

Matični uredi na području Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji djeluju kao unutarnje ustrojstvene jedinice sukladno Uredbi o područjima matičnih ureda («NN», br. 2/98) i to:

1.     Matični ured Požega

2.     Matični ured Brestovac

3.     Matični ured Čaglin

4.     Matični ured Jakšić

5.     Matični ured Kutjevo

6.     Matični ured Pleternica

7.     Matični ured Velika

8.     Matični ured Pakrac

9.     Matični ured Lipik