voditelj Službe

 

tel.

fax. 

e-mail:

Odjel za materijalno-financijske poslove, poslove javne nabave i uredsko poslovanje

Ljiljana Puss, dipl.oec., voditeljica Odjela

tel. 034/290-156

fax. 034/290-104

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odjel za ljudske potencijale, informatičke i pomoćno-tehničke poslove

tel.

fax.

e-mail:

 

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na kadrovske, opće (poslovi uredskog poslovanja – pisarnica), informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne poslove, poslove određivanja brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije Požeško-slavonske,  poslove javne nabave, poslove koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Ministarstva uprave, poslove po Zakonu o informacijskoj sigurnosti ( savjetnik za informacijsku sigurnost), pomoćno-tehničke poslove (porta – upućivanje stranaka, održavanje čistoće uredskih prostorija i zajedničkih dijelova zgrade, održavanje voznog parka, dostava pošte), te poslove zaštite na radu i zaštite od požara za potrebe Ureda državne uprave i stručne poslove za potrebe predstojnika.

 

Ured državne uprave obavlja i druge poslove iz područja zajedničkih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.