Objavljen je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na beplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN, br. 80/18).
Pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitoga školovanja u osnovnim i srednjim školama  te za potrebe redovitoga ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima mogu ostvariti:
a) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
c) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
d) djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i
e) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.
 
Prethodno navedene kategorije korisnika, pravo na besplatne udžbenike mogu ostvariti ako redoviti novčani prihodi u njihovu kućanstvu, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj i ako to pravo ne ostvaruju po drugim propisima.
 
Pravo na besplatne udžbenike ostvaruje se u obliku novčane naknade.
 
Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike potrebno je podnijeti u Uredu državne uprave u županiji.
 
Zahtjev  je potrebno podnijeti u razdoblju:
a) za učenike osnovne ili srednje škole, od 1. srpnja do zaključno 1. studenoga tekuće kalendarske godine u kojoj započinje školska godina ili
b) za studente, od 1. siječnja do zaključno 30. travnja tekuće akademske godine